04 CONTRIBUTIE

Contributie seizoen 2018-2019

 

Spelend lid

Trainend lid

Volleybalspeeltuin voor 5-jarigen

 

€ 70,00

Circulatie 1

€ 80,00

€ 80,00

Circulatie 2

€ 90,00

€ 90,00

Circulatie 3

€ 100,00

€ 100,00

Circulatie 4

€ 115,00

€ 105,00

Circulatie 5

€120,00

€ 110,00

Circulatie 6

€125,00

€ 115,00

C-jeugd

€145,00

€135,00

B-jeugd

€155,00

€140,00

A-jeugd

€160,00

€140,00

Jeugd t/m 17 jaar in senioren team

€170,00

€140,00

Senioren

€170,00

€140,00

Senioren (+-trainer) €180,00 €150,00

Senioren uitwonend/studerend

 €130,00* €65,00**
Senioren uitwonend/studerend (+-trainer) €140,00 €70,00

Recreanten

€140,00

€140,00

* Uitwonende studenten die 1x per week trainen + competitie spelen óf 2x per week trainen

** Uitwonende studenten die 1x per week trainen óf competitie spelen

Vaststelling contributiehoogte
Door de Algemene Ledenvergadering wordt, op voorstel van het bestuur, de contributie vastgesteld. Het voorstel en het besluit dienen in de notulen van de vergadering te worden vermeld.
Inning van de contributie
De contributie wordt door de penningmeester geïnd door automatische incasso. Met ingang van seizoen 2015-2016 wordt voor alle leden in 2 termijnen geïncasseerd. De eerste termijn in de eerste week na de zomervakantie basisonderwijs en de tweede termijn in januari.
In die gevallen waar geen incasso mogelijk is zal een factuur worden gestuurd naar het lid en zal de jaarcontributie binnen 2 weken overgemaakt moeten worden op de verenigingsrekening. Leden die de contributie ook na een aanmaning niet betalen worden geschorst. Bij spelende leden wordt in dit geval de spelerskaart ingetrokken. 

Gezinskorting
Indien meerdere leden binnen een gezin lid zijn van de vereniging, ontvangt het 2e lid en de daarop volgende leden van het gezin 10% korting op het voor hun geldende contributiebedrag. 

Studentenkorting
Een uitwonend studerend lid spelend in een seniorenteam krijgt korting op de contributie; de mate van de korting is afhankelijk van het meetrainen en/of competitie spelen. Als dit van toepassing is dan aan de penningmeester melden.
De studentenkorting is dusdanig hoog dat de gezinskorting dan niet wordt berekend.
Er kan dus slechts één korting worden toegepast.

Indexatie/verhoging
In de Algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2017  is besloten om voor het seizoen 2017-2018 de contributie te verhogen.

Betalingstermijn
De contributienota wordt via de mail verstuurd, waarna later de contributie geïnd wordt. Op de contributienota wordt een bedrag vermeld bij de categorie Verenigingscontributie; dit is het bedrag voor een trainend lid. Als er sprake is van competitie spelen dan wordt er een aanvullend bedrag vermeld; dit is het meerdere voor een spelend lid.
De incasso van de tweede termijn is gelijk aan de eerste termijn.
Iedereen blijft wel contributieplichtig voor het volledige bedrag, óók bij tussentijdse afmelding.

Tussentijdse start van lidmaatschap
De trainingen in het nieuwe seizoen starten normaal gesproken halverwege augustus. Indien nieuwe leden na die tijd lid worden zullen ze een evenredig deel van de jaarcontributie moeten betalen voor de resterende periode, startend vanaf de 1e van de eerstvolgende nieuwe maand. Er wordt voor nieuwe leden dan ook rekening gehouden met 4 gratis proeftrainingen.

18-11-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.