Laatste Nieuws
19-09-2020 VOG’s voor ons jeugdkader
17-09-2020 Fluit en tel schema
11-09-2020 "Laten we elkaar helpen om te kunnen blijven volleyballen"
10-09-2020 Welke spelregels gelden er vanaf 31 augustus 2020?
02-09-2020 ingelaste Algemene Ledenvergadering van AV Flash.
02-09-2020 Zaalseizoen van start in tijden van corona!
18-08-2020 Datum kamp 2021
22-07-2020 Bezwaar tegen nieuw subsidiestelsel
02-07-2020 Jeugdteams aan het ijs
20-06-2020 Vacature Afdelingshoofd AV Flash
27-05-2020 Vreugde en verdriet bij Heren 2
14-05-2020 Sporten in het speeltuintje
04-05-2020 Heren 2 Corona bestendig team uitje
02-05-2020 Teamindelingen, trainers, coaches trainingstijden staan on line
10-04-2020 Heren 1 promoveert op basis van beste gemiddelde


VOG’s voor ons jeugdkaderterug

Zoals al jaren het gebruik is, worden ook dit seizoen VOG’s voor jeugdkader aangevraagd. Een Verklaring Omtrent Gedrag zien de verenigingen die onder SVArcen vallen als een verplichting om met jeugd te mogen werken. Onder deze link lees je daar meer over.

Jeugdkader voor wie een VOG wordt aangevraagd ontvangt daar binnenkort persoonlijk een mailtje over.

 

 
Fluit en tel schematerug

Het nieuwe fluit en telschema is nu online

 
"Laten we elkaar helpen om te kunnen blijven volleyballen"terug

 

Het is nu aan ons allemaal om te zorgen dat we kunnen blijven volleyballen. Het is natuurlijk allemaal even anders en met looproutes en afspraken, maar we willen er met elkaar voor zorgen dat we kunnen blijven spelen en voorkomen dat er voor ons besloten wordt dat we de hal niet meer in mogen."

Lees meer

 

 
Welke spelregels gelden er vanaf 31 augustus 2020?terug

Welke spelregels gelden er vanaf 31 augustus 2020?

Buiten het Protocol Verantwoord sporten van de NOC*NSF zetten we een aantal belangrijke speltegels op een rijtje:

 

Verenigingen, scholen en andere sportaanbieders:

 • Het gebruik van kleedruimten en douches is weer mogelijk,
 • Jeugd tot 18 jaar zonder afstandsbeperking
 • Vanaf 18 jaar geldt de 1,5 meter afstand.

Dit betekent dat de kleedlokalen en douches door een beperkt aantal mensen gebruikt mogen worden

 • Ons advies voor verenigingen is om tijdens trainingen de leden sportklaar naar de accommodatie te laten komen en het schoeisel te wisselen in de zaal op de aangewezen plekken.
 •  Er worden meer toiletten in de locaties geopend, algemeen rekening houdend met de 1,5 meter afstand.
 • De accommodatie is niet toegankelijk voor toeschouwers en ouders/verzorgers.
 • Uitzondering hierbij is bij wedstrijden. Dan is de tribune weer geopend en ook hier geldt de 1,5 meter afstand vanaf 18 jaar.
 • Iedere vereniging of andere sportaanbieder wijst een corona verantwoordelijke aan die:
  • ter plekke aanwezig is tijdens het gebruik van de accommodatie;
  • aan de bezoeker vraagt of deze gezondheidsklachten heeft;
  • weet hoeveel personen waar en wanneer in de accommodatie aanwezig zijn;
  • er voor zorgt dat alle regels kenbaar gemaakt zijn;
  • er voor zorgt dat alle regels nageleefd worden.
 • De verengingen of andere sportaanbieders zijn verantwoordelijk om na de les schoon te maken cf. de werkwijze, beschreven in het desinfectieprotocol (zie bijlage). Dit geldt voor zowel de gebruikte materialen als alle contact en aanraakpunten in het gebouw.
 • De horeca kan weer worden gebruikt volgens het protocol van Koninklijke Horeca Nederland.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters vanaf 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

 

 

 
ingelaste Algemene Ledenvergadering van AV Flash.terug

Beste leden,
  
We nodigen jullie graag uit voor het bijwonen van de ingelaste 

Algemene Ledenvergadering van AV Flash.

Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 2 oktober, aanvang 19.30 uur, in het MFA. 
Ieder lid heeft toegang tot ledenvergaderingen van AV Flash. Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een wettelijke vertegenwoordiger. 

Na jaren van voorbereiding hebben vier verenigingen in Arcen het voornemen om in 2020 samen te gaan in Omnivereniging Arcen. Die vier zijn tennisvereniging TCA, verkenners Jong Arcen, voetbalvereniging DEV-Arcen en volleybalvereniging AV Flash. Doel van deze ALV is de instemming van de leden van iedere vereniging te krijgen om de fusie uit voeren.
 
 
De volledige uitnodiging vind je in de bijlage. Daarnaast zijn er nog een aantal andere documenten als bijlage toegevoegd (Volmacht, Q&A, Statuten en Voorstel tot fusie).
 
Wij hopen zoveel mogelijk leden op deze ALV te mogen ontvangen, dus graag tot dan.
 

Namens het bestuur van AV Flash,


Dorine de Zeeuw,        Jacqueline Siemes,     Ingrid Kaiser,
Voorzitter                       Secretaris                 Penningmeester
 

Uitnodiging ALV

Statuten

QA_Omnivereniging

VOLMACHT_Flash

 

 
Zaalseizoen van start in tijden van corona!terug

Beste bestuurslid,

Eindelijk, het zaalseizoen is begonnen! Iets waar we met z’n allen ontzettend naar uitkeken. 
Maar hoe zorg je er als vereniging voor dat je voldoet aan alle richtlijnen vanuit de overheid?

Er is veel om rekening mee te houden tijdens de start van het nieuwe zaalseizoen. 
Naast het beleven van plezier, zet jouw vereniging zich in voor de veiligheid van alle teams, 
de stafleden, scheidsrechters, toeschouwers en noem maar op. Om jouw vereniging verder te helpen, 
zijn er protocollen opgesteld, zowel landelijk als sportspecifiek voor volleybal. 
Daarbij is er een algemene FAQ beschikbaar vanuit NOC*NSF,
een volleybalspecifieke FAQ waarin je de meestgestelde vragen vindt over het organiseren 
van indoor volleybal en is er ook een handreiking beschikbaar voor toestroom publiek bij sportwedstrijden. 
Ook vind je hier de verwijzing naar de checklist opstarten sportkantine, 
opstarten van de sportvereniging en de communicatiemiddelen die je kunt inzetten.

Organisatie indoor volleybal
Hier vind je het algemene protocol voor de sport, protocol indoor volleybal, volleybalspecifieke FAQ, handreiking publiek bij sportwedstrijden, handreiking richtlijn gebruik sporthal, aanvullende adviezen en de communicatiemiddelen voor indoor volleybal.
Het zaalseizoen is begonnen. Maar hoe voldoe je als vereniging aan alle richtlijnen vanuit de overheid?

Er is veel om rekening mee te houden tijdens de start van het nieuwe zaalseizoen. Naast het beleven van plezier, zet jouw vereniging zich in voor de veiligheid van alle teams, de stafleden, scheidsrechters, toeschouwers en noem maar op. Om jouw vereniging verder te helpen, zijn er protocollen opgesteld, zowel landelijk als sportspecifiek voor volleybal. Daarbij is er een algemene FAQ beschikbaar vanuit NOC*NSF, een volleybalspecifieke FAQ waarin je de meestgestelde vragen vindt over het organiseren van indoor volleybal en is er ook een handreiking beschikbaar voor toestroom publiek bij sportwedstrijden. Ook vind je hier de verwijzing naar de checklist opstarten sportkantine, opstarten van de sportvereniging en de communicatiemiddelen die je kunt inzetten.

Kom je er met deze hulpmiddelen niet uit? Laat het ons weten, we staan voor je klaar.  

Gebruik landelijk protocol verantwoord sporten 
In het landelijk protocol verantwoord sporten vind je alle richtlijnen en maatregelen 
waaraan alle sporters, sportverenigingen en -bonden zich aan moeten houden.  

Raadpleeg landelijk protocol verantwoord sporten (laatste update 21 augustus) 

Gebruik protocol indoor volleybal 
Als aanvulling op het protocol verantwoord sporten is het protocol voor indoor volleybalcompetitie 
en -toernooien samengesteld met daarin zaken die specifiek voor volleybal gelden. 
Ook worden hierin eventuele afwijkingen van spelregels of reglementsartikelen beschreven.
Dit protocol is een levend document en is gebaseerd op de kennis van nu, 1 september 2020. 
Afhankelijk van de maatregelen die de overheid neemt, kunnen er aanpassingen gedaan worden. 
Bij een nieuwe versie zullen de wijzigingen in rood worden aangegeven. 


Coronavirus en sport: veelgestelde vragen 
Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen met betrekking tot het coronavirus en sport, 
daarom hebben zij een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in verschillende thema’s. 

Bekijk hier hun FAQ  

FAQ indoor volleybal 
Het indoorseizoen gaat van start en om die reden ontvangen we logischerwijs vele vragen van verenigingen. 
Om die reden hebben we de meestgestelde vragen voor jullie op een rijtje gezet. 

Raadpleeg FAQ indoor volleybal

Handreiking publiek bij sportwedstrijden  
Voor de verenigingen leiden de aanscherpingen per 30 juni in het protocol verantwoord sporten tot 
vragen hoe daarmee om te gaan op de accommodatie. Om de verenigingen daarin te ondersteunen is 
een Handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden opgesteld over de spelregels, belangrijkste vragen en tips daarvoor. 

Raadpleeg publiek bij sportwedstrijden 

Richtlijnen gebruik sporthal 
Elke sporthal is anders qua indeling en capaciteit en heeft daardoor andere vereisten aan het gebruik in deze coronaperiode. 
Daarnaast verschillen de maatregelen per gebied die door de veiligheidsregio’s zijn opgelegd. 

Stel aan de hand van onderstaande checklist opstarten sportvereniging de 
richtlijnen op voor het gebruik van de sporthal en publiceer deze op de website.
Met het publiceren van een richtlijn voor het gebruik van de sporthal kunnen verenigingen 
aan hun leden en hun tegenstanders vooraf duidelijk maken welke maatregelen er zijn genomen en 
waar bezoekers rekening mee dienen te houden.

Communicatiemiddelen  

Voor indoor volleybal maken we gebruik van de communicatiemiddelen die beschikbaar zijn gesteld door NOC*NSF. Ga, indien jouw club samen met andere clubs gebruikmaakt van dezelfde accommodatie, op zoek naar een samenwerking om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor iedereen! Onderstaande communicatiemiddelen kun je ook professioneel laten drukken bij FaberExposize. 

Communicatiemiddelen NOC*NSF 

Heb je vragen?  
Mocht je bij het maken van de afspraken met je gemeente vragen hebben of vastlopen, de accountmanagers van de Nevobo helpen je graag. Voor algemene vragen over de toepassing van het protocol kun je contact opnemen met Janine Pleizier via janine.pleizier@nevobo.nl.  

 
Datum kamp 2021terug

De datum voor het kamp 2021 is 28-29-30 mei 2021

 
Bezwaar tegen nieuw subsidiestelselterug

De gemeente Venlo gaat de verdeling van subsidies wijzigen. Voor SVArcen aanleiding om de gemeente hier schriftelijk haar standpunt over te laten weten. Dagblad De Limburger heeft hier in de editie van 21 juli melding van gemaakt. Zie de bijlage. 
We hebben overigens eerder al een uitnodiging ontvangen voor een persoonlijk gesprek met de wethouder.
Vooruitlopend op de mogelijke vorming van SVArcen tot Omnivereniging Arcen is deze gecoördineerde aanpak weer een treffend voordeel van samenwerking binnen de Arcense verenigingen.
 
SUBSIDIESTELSEL,

Geld voor feesten, niet voor clubs

Waarom geeft de gemeente wel subsidie aan evenementen in
Venlo die vooral door mensen van buiten de stad worden bezocht
en niet aan sportclubs in de dorpen?
DOOR PETER HEESEN

Die vraag stellen sportverenigingen in schriftelijke reacties aan het
gemeentebestuur. Aanleiding is het aangepast subsidiestelsel. Voetbalclub
SV Blerick en vier sportclubs in Arcen vinden het onbestaanbaar
dat Venlo vanaf 2022 bijna een miljoen euro per jaar op kleine
verenigingen wil bezuinigen, terwijl grote instellingen en evenementen
buiten schot blijven.
Bij de instellingen gaat het onder meer om poppodium Grenswerk en
theater De Maaspoort. Voorbeelden van grote evenementen zijn Venloop,
Boètegewoeëne Boètezitting en Zomerparkfeest. De instellingen
en evenementen trekken veel bezoekers en deelnemers die niet uit
Venlo komen, stellen de clubs.
Het nieuw stelsel zou nodig zijn om de subsidies eerlijker te verdelen.
In de praktijk komt het erop neer dat de grote instellingen en evenementen
in de stad geen geld hoeven in te leveren en die in de dorpen
wel. De voetbal-, volleybal-, tennis- en jeugdvereniging in Arcen zeggen
te begrijpen dat grote eendaagse evenementen goed zijn voor de
uitstraling en naamsbekendheid van Venlo.
Aan de andere kant zijn verenigingen met meer activiteiten per week
vaak belangrijker voor de leefbaarheid en het welbevinden van de inwoners,
voeren zij aan.
SV Blerick is het hiermee eens. De voetbalclub verzet zich tegen de afschaffing
van subsidie voor jeugdleden en voor voetbal- en verenigingsactiviteiten.
Waarom geeft de gemeente alleen subsidie voor een
voetbaltoernooi als de club een rookvrij sportpark heeft, terwijl die eis
niet geldt voor het Zomerparkfeest? Waarom financiert de gemeente
wel het salaris van een artiest en niet de contributie van een voetballertje?
De verenigingen in Arcen en Blerick vinden het vreemd dat tijdens de
coronacrisis de subsidie wordt gekort. Voor SV Blerick komt daarbij
dat het activiteiten organiseert die de saamhorigheid vergroten, wat
in dit stadsdeel ‘met zeer zwakke wijken’ beloond zou mogen worden.
In een reactie stellen B en W dat subsidies voor sport en cultuur lastig
met elkaar kunnen worden vergeleken.

Bestuur SVArcen

 
Jeugdteams aan het ijsterug

Dit zijn foto's van jeugdteams die lekker ijsjes zijn gaan eten van de av flash tegoed bonnen.

 

 
Vacature Afdelingshoofd AV Flashterug

Vacature Afdelingshoofd AV Flash

Per aankomend seizoen 2020-2021

Zoals verschillende van jullie misschien wel weten, treed Dorine af als voorzitter van AVFlash in oktober 2020. 
Door de naderende samensmelting van diverse verenigingen in Arcen zal de functie van voorzitter komen te vervallen en noemen we het voortaan:

“Afdelingshoofd AVFlash”

Voorzitter “light”

Er blijft een secretariaat en een budgethouder ( penningmeester)en er is een technische commissie.
Daaronder hangen diverse andere commissies zoals de:
Activiteiten commissie
Kamp commissie
Toernooi commissie

Wat houdt deze functie in;
Je beheert de belangen van volleybalvereniging AVFlash
Je bent het eerste aanspreekpunt richting de omnivereniging
Je vindt het leuk om oplossingsgericht te denken
Affiniteit met volleybal is handig

Heeft iemand interesse in deze functie of wil je meer informatie stuur dan een mailtje aan 
voorzitter@avflash.nl

 
Vreugde en verdriet bij Heren 2terug

Deze week kregen we te horen dat Hs 2 volgend seizoen ingedeeld wordt in de 2e klasse.
Heren 2 is dus net als Heren 1 een klasse opgeschoven en gepromoveerd. Meer dan terecht natuurlijk maar zeker was dat lange tijd niet. We gaan dus weer elke week een leuke tegenstander krijgen.

Niek Broeren gaat ons team versterken, maar er is ook slecht nieuws. Frank gaat het team verlaten en stoppen met volleybal.
Frank is onze hoofdpasser en ook een rots in de branding op de buitenaanval.

"Bel mich maar als ge mich nuudig hebt", was het een paar jaar geleden. Wel, we belden hem en hij is niet meer weg geweest. We vinden het allemaal erg jammer dat hij gaat stoppen maar we kunnen zijn besluit wel begrijpen en respecteren het ook.
Ik zal de Frankie en Bassie wel missen, wellicht gaan we een andere versie maken.

Ik wil graag afsluiten met wat hoogtepunten van Frank.

Tijdens een promotie wedstrijd voor de 1e klasse speelde Frank tot afgrijzen van Peter Munnichs de bal bovenhands in het veld van de tegenstander. Midden in het veld maar niemand kon er bij. Ik kon dit wel waarderen. De tegenstander en Peter niet zo.
Pas maar op zegt Frank nog op z'n Franks, dat doe ik zo meteen nog een keer.
En ja hoor, het volgende punt werd op identieke wijze door Frank gemaakt.
Hilarisch maar de opvolgende set zaten we ineens met z'n tweën op 't bankje.

"Hald och werm ich heb och dalik nog nuudig....." wij in koor, "nou dat hoop ik niet"..... kapot waren we.
 

En de wedstrijd in Budel met de legendarische en welbekende Martine. Frank pakt een bal in het achterveld en stort ter aarde....Foute boel. Wij spelen nog door want ja, hij lag daar niet in de weg. Toen de rally afgelopen was en we eens gingen kijken waren zijn eerste woorden... en, hebben we t punt ? Ook oogste hij rare blikken als hij al naar achter liep terwijl ik de 2e bal over moest nemen.
Frank weet dat die op t putje gaat en daar meestal ook blijft.

Frankie, we zullen je missen en wensen je heel veel succes met je nieuwe werk!

 

 

 
Sporten in het speeltuintjeterug

Nieuwe activiteiten voor de JEUGD van Arcen, dus ook voor alle jeugdleden van Flash tot 18 jaar!
Op woensdag voor de jeugd van 13-18 jaar en op donderdag voor alle jeugd van 4- 12 jaar, een activiteit georganiseerd door alle verenigingen van SVArcen
Opgeven via mailadres  www.svarcen.nl/sva-activiteit
De definiteve plek wordt nog doorgegeven na aanmelding.
Meld je snel aan.....
Beperkte plaatsen ivm Corona regels.... vol = vol.
Georganseerd volgens de regels van de Gemeente Venlo en RIVM

BEWEGEN IS GOED, BLIJF GEZOND

Aanmelden www.svarcen.nl/sva-activiteit

 
Heren 2 Corona bestendig team uitjeterug

Heren 2 lag op koers om te promoveren naar de 2e klasse, nog een paar wedstrijden en dan zou het zo ver zijn.

Waar hs 1 de mazzel had om wel te promoveren hebben wij de pech dat we waarschijnlijk in de 3e klasse moeten blijven.

We hebben de Nevobo laten weten dat we wel graag 2e klasse willen gaan spelen maar dat is dus nu aan de Nevobo en hoogst onzeker.

Covid 19 heeft dus flink roet in het eten gegooid van ons team en de vereniging.

Abrupt stoppen met de competitie, niet meer trainen, een buiten toernooi wat niet door mag gaan en een dagelijks leven wat er ineens heel anders uit ziet.

Mensen mogen niet meer werken en andere moeten gewoon door werken en worden elke dag geconfronteerd met covid  19 situaties en maatregelen bij bedrijven.

Het is allemaal een rare tijd voor iedereen.

Gelukkig zijn we allemaal nog gezond en dat is uiteindelijk toch het belangrijkste.

Laat hs 2 zich daardoor het teamuitje door de neus boren ? Dacht het niet !!

Door de corona situatie was hs 2 gedwongen om het jaarlijkse team uitje op een andere manier in te vullen.

Frank had een quiz bedacht die we online konden doen.

S'middags kwam de catering langs om op een veilige afstand de nodige versnaperingen af te leveren.


In Arcen waren Erwin en Marijn een team.

In Swalmen waren Daan en Pierre en team, in Grubbenvorst Peter en Bas.

In Wellerlooi Niek en in Arcen Dave , Gerrie en organisator Frank.

In Venlo was de vliegende kiep Pim ook nog present.

Dat zag er op beeld zo uit.


De 1e ronde waren algemene en persoonlijke quizzzz vragen.

Om de zoveel vragen was er tijd om het gersten nat weg te brengen of aan te vullen.

Er gebeurde wel het een en ander tijdens de quiz.

Peter en ik hebben een aantal rare dingen gespot.

Hier onder een overzicht van wat er allemaal gebeurde.

Gerrie had ineens 4 op een rij zonder dat hij het zelf door had.


Pim had het systeem gehackt en was ineens meerdere personen waardoor hij als een speer in liep op de rest.

 


Erwin zat vast met zijn vinger.....Dat heeft zeker 5 minuten geduurd voor dat die weer los ging.


Gerrie had een corona helm gemaakt en besloot deze meteen tentoon te spreiden.


De vraag die voor de meeste discussie zorgde, bleek achteraf toch ok te zijn ipv auk....


Toen de stof was opgetrokken bleek dat team Erwin en Marijn er met de overwinning vandoor waren gegaan.

Vreemd was wel dat Peter en ik zo'n 5 vragen geen punten er bij kregen op vragen die we wel goed hadden.

Is hier fraude gepleegd??

Na een 2e ronde wonnen Peter en Bas met 52 uit 52 .

Ik wil niks insinueren maar het lijkt er sterk op dat Erwin met zijn state of the art bril storing had in de 2e ronde en daarom de juiste antwoorden niet kon geven.

De spare ribs die Frank had afgeleverd waren heerlijk en het was een geweldige avond.

Leuk om iedereen weer te zien en horen ook al was het niet op het Volleybal veld.

Hulde voor Frankie die alles top geregeld heeft!!

We hebben allemaal genoten van deze avond en hopen snel weer een balletje met elkaar te mogen slaan.

Namens heren 2 STAY SAFE!! Met z'n allen komen we deze moeilijke tijd weer te boven.

 

 

 

 
Teamindelingen, trainers, coaches trainingstijden staan on lineterug

 

Team indeling 2020-2021 staan onder rubriek Teams

 
Heren 1 promoveert op basis van beste gemiddeldeterug

Onder leiding van Ton Basten zijn onze jonge mannen dit jaar officieus kampioen geworden in de tweede Klasse H.
De kampioenskraker tegen de nr. 2 Hovoc 4 werd 1 minuut voor twaalf afgeblazen door de NEVOBO.
Na lang in de wachtkamer te hebben gezeten kwam vorige week eindelijk het verlossende antwoord van de Nevobo.... wie mocht er promoveren in de 2de klasse H, was het toch koploper Hovoc, met een wedstrijd meer gespeeld en 4 extra punten voor... of was het toch Flash....

En jawel, het werden onze geel blauwe mannen met een gemiddelende van 4,125 (66 punten uit 16 wedstrijden) dat nipt beter was dan de 4,11 van Hovoc.

Mannen, van harte gefeliciteerd en heel veel succes en plezier in de eerste klasse! 
Knal er door heen zou ik zeggen en gooi er komend seizoen nog een schep bovenop!
De underdog zijn heeft zo zijn voordelen!