Laatste Nieuws
15-01-2021 AV Flash Resort toernooi 2021
15-12-2020 AV Flash, TCA, Jong Arcen en DEV-Arcen gaan verder als Omnivereniging Arcen
14-10-2020 Volledige competitie tijdelijk stilgelegd
01-10-2020 Corona protocol AV Flash vanaf 28 september jl.
25-09-2020 Belangrijk bericht bijzondere Algemene Ledenvergadering
19-09-2020 VOG’s voor ons jeugdkader
10-09-2020 Welke spelregels gelden er vanaf 31 augustus 2020?
18-08-2020 Datum kamp 2021
20-06-2020 Vacature Afdelingshoofd AV Flash


AV Flash Resort toernooi 2021terug

Liebe Sportsfreunde,
Das Jährliches Resort Arcen Turnier wird auch in diesem Jahr 2021 nicht stattfinden. In Folge des Corona Virus haben sich der Vorstand un der Turnierleitung der Volleybalverein AV Flash  dazu entschlossen das Turnier zum Wohle Aller abzusagen. 
Wir hoffen das dieses Jahr alles wieder zum Alten kommt.
Wenn es Möglichkeiten gibt, etwas zu organisieren, werden wir dies auf jeden Fall tun!
Bis dahin, bleibt bitte allen Gesund!
Eure Turnierleitung
AV Flash Arcen

Beste sportvrienden,
Ook het Jaarlijks Resort Arcen toernooi zal dit jaar 2021 niet doorgaan. Naar aanleiding van het Coronavirus hebben het bestuur en het toernooimanagement van de volleybalclub AV Flash besloten om het toernooi in het belang van Aller te annuleren.
We hopen dat alles dit jaar terug komt naar het oude.
Als er manieren zijn om iets te organiseren, dan doen we dat zeker!
Tot die tijd, blijf alsjeblieft gezond allemaal!
De toernooicommissie
AV Flash Arcen
  ·   · 

 
AV Flash, TCA, Jong Arcen en DEV-Arcen gaan verder als Omnivereniging Arcenterug

 

AV Flash, TCA, Jong Arcen en DEV-Arcen gaan verder als Omnivereniging Arcen

Beste Arcenenaren,

Afgelopen week hebben, zoals velen van jullie weten, de leden van AV Flash, TCA, Jong Arcen en DEV-Arcen gestemd over de fusie van de vier verenigingen tot Omnivereniging Arcen, tijdens speciaal daarvoor ingelaste ledenvergaderingen. De besturen van de verenigingen zijn heel blij te kunnen meedelen dat we veel draagvlak hebben gekregen van onze leden voor de fusie. Ruim 90% van de aanwezige leden heeft immers gestemd vóór de fusie tot Omnivereniging Arcen.


Al lange tijd hebben we onder de naam Stichting Verenigingsleven Arcen (SVArcen) samen opgetrokken. Denk daarbij aan de organisatie van activiteiten zoals het Koningsdagevenement en buitenschoolse activiteiten, het opstellen van gezamenlijke gedragsregels en de opzet van een gemeenschappelijke vertrouwenscommissie.

 

Ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en teruglopende leden- en vrijwilligersaantallen heeft SVArcen in 2017 een toekomstvisie op papier gezet. Het uitgangspunt daarbij was om de leefbaarheid in Arcen te bevorderen door het behouden en waar mogelijk uitbreiden van het verenigingsleven. Uiteindelijk heeft deze visie ertoe geleid dat de vier verenigingen AV Flash, TCA, Jong Arcen en DEV-Arcen zich hebben voorgenomen te fuseren tot een omnivereniging.

 

De oprichting van de omnivereniging biedt de mogelijkheden om de krachten verder te bundelen en de bestuurlijke- en administratieve lasten voor de aangesloten verenigingen te verlichten. Concrete voordelen zijn bijvoorbeeld gemeenschappelijke belangenbehartiging naar de gemeente, een gezamenlijke financiёle en ledenadministratie en het verminderen van formele bestuursfuncties en -taken. Daarnaast is afgesproken dat de afdelingen/clubs ieder hun eigen identiteit en een grote mate van autonomie behouden. De afdelingen/clubs blijven dus ook zelf verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen hun kernactiviteit (voetbal, volley etc.).


Nu de leden van de 4 verenigingen tijdens hun ledenvergaderingen voor de fusie hebben gekozen zal de formele fusie en oprichting van de Onivereniging Arcen op korte termijn plaatsvinden. Direct gevolg hiervan is dat de SVArcen door de fusie zal ophouden te bestaan.

 

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken de leden te bedanken voor hun vertrouwen en in het bijzonder eenieder te bedanken die zich op welke wijze dan ook ingezet hebben voor de SVArcen en/of de oprichting van Omniverening Arcen.

 

Besturen AV Flash, DEV-Arcen, Jong Arcen en TCA.

 
Volledige competitie tijdelijk stilgelegd terug

Als gevolg van de coronamaatregelen van 13 oktober worden alle competities, inclusief de Eredivisie- , Beker en jeugdcompetities, per 14 oktober 22.00 uur voor tenminste 4 weken stilgelegd.

De Nevobo kiest er voor om alle wedstrijden van woensdag 14 oktober ook stil te leggen.  
Daarnaast komen geplande CMV toernooien (die geen onderdeel zijn van een competitie)  in deze periode te vervallen.

 

Deze maatregelen hebben, bovenop de ontwikkelingen van de afgelopen weken, veel impact op het verdere verloop van de competities. De Nevobo werkt de mogelijke scenario’s uit voor het vervolg van de competities.  De uitkomst zal mede afhankelijk zijn van de duur van de huidige situatie. Op korte termijn wordt hierover gecommuniceerd. 

Vervolgens geeft de Nevobo ook uitsluitsel over een passende oplossing voor de teamgelden voor seizoen 2019-2020 en 2020-2021.  

Het volledig nieuwsbericht is hier terug te lezen.

 
Corona protocol AV Flash vanaf 28 september jl. terug

 Corona protocol AV Flash vanaf 28 september jl.

Het volleybalseizoen is weer begonnen, we mogen weer lekker trainen en wedstrijden gaan spelen. Maar helaas hebben we nog steeds te maken met het Coronavirus en dienen we rekening te houden met een aantal maatregelen. Om alles goed te laten verlopen is het van groot belang dat we ons allemaal houden aan de maatregelen die zijn opgesteld. Hierbij het verzoek aan alle leden, gasten en toeschouwers om je hieraan te houden.

Algemeen

 Bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of een plotseling verlies van reuk en/of smaak blijf dan thuis en laat je testen. Als iemand binnen het gezin of huishouden koorts en/of benauwdheid heeft, blijf je ook thuis. (RIVM)

 •  Was vaak je handen, dus ook voor en na het bezoek aan onze sportaccommodatie.
 •  Er is een desinfectiezuil aanwezig, gebruik deze na binnenkomst.
 • Het gebruik van kleedruimten en douches is weer mogelijk.

- Jeugd tot 18 jaar zonder afstandsbeperking (ouders en familie zijn niet toegestaan)

- Vanaf 18 jaar geldt de -1,5- meter afstand. Dit betekent dat de kleedlokalen en douches door een beperkt aantal mensen gebruikt mogen worden. Dit neemt wellicht met zich mee dat een team in 2 shiften zal moeten douchen en omkleden.

 •  Het advies van de gemeente Venlo blijft om tijdens trainingen de leden sport klaar naar de accommodatie te laten komen en het schoeisel te wisselen in de zaal. Echter is er de mogelijkheid om te douchen mits men zich houdt aan de maatregelen.
 • Toiletten mogen gebruikt worden en ook hier dient rekening gehouden te worden met de maatregelen die op de betreffende plekken zijn getroffen.
 •  De sportaccommodatie is alléén toegankelijk voor spelers en niet meer voor toeschouwers.
 •  Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van de training/wedstrijd dient vanaf 18 jaar de 1,5 meter afstand wel weer te worden gewaarborgd.
 • Volg ten alle tijden de looproutes en instructies, pijlen, afzettingen en dergelijke.
 •  Het schudden van handen, overig fysiek contact (bij bijvoorbeeld het vieren van een punt), yellen en roepen/schreeuwen is niet toegestaan.

 

 •  Tijdens de wedstrijden dient iedereen zich aan de regels te houden zoals hier wordt gecommuniceerd, en dient een ieder ook gastteams hierop aan te spreken.

 

Entree sportaccommodatie alleen voor leden:

 • Alle leden, teams en gastteams kunnen gebruik maken van de “HOOFDINGANG” als het MFA regulier geopend is.
 • Als het MFA niet open is, ingang via de zij ingang zoals reeds eerder gecommuniceerd.

 

Bij binnenkomst de normale routing volgen naar kleedkamers en/of tribune op gepaste afstand -1,5-meter.

 • Spelers betreden via de tussendeur de sportaccommodatie.
 • Auto’s kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats van het MFA of op de openbare parkeerplaatsen aan de Schans.
 • Fietsen kunnen bij de ingang van de school neergezet worden.
 • Neem waardevolle spullen mee de sportzaal in en sluit de kleedkamerdeur af.

 

Horeca

 •  AV Flash mag/kan door de Corona-maatregelen voorlopig géén kantinediensten draaien.
 •  Bij afwezigheid van personeel, werkzaam in het HORECA-gedeelte van het MFA, is gebruik van de foyer niet toegestaan.
 •  Wanneer er wel personeel van het MFA aanwezig is mag/kun je een drankje drinken. Dien je je te houden aan het coronaprotocol Horeca van het MFA wat geldt in de foyer.

 

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we conform de maatregelen toch kunnen blijven volleyballen.

Bestuur AV Flash

 
Belangrijk bericht bijzondere Algemene Ledenvergaderingterug

Beste leden,

 Op vrijdag 2 oktober staat in het MFA een ingelaste ALV over de fusie tot Omnivereniging Arcen gepland. Je hebt hiervoor onlangs een uitnodiging gekregen. 

We hebben enkele ‘Corona-maatregelen’ genomen. We vragen je daarom aandacht voor het volgende:

●     Wil je naar de vergadering komen, dan is het in verband met de Corona-maatregelen VERPLICHT om je vooraf aan te melden. Dit kan via de website van SV Arcen. De inschrijving sluit uiterlijk donderdag 1 oktober om 12:00 uur. Geen inschrijving = geen toegang!

●     Heb je zelf of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan thuis! Je kunt eventueel gebruik maken van bijgevoegde volmacht. 

●     Neem zelf een pen mee.

●     Bij de ingang van het MFA word je verwezen naar de ruimte waar de vergadering is. Volg strikt de aanwijzingen. Hou altijd 1,5 meter afstand van elkaar.

●     Bij binnenkomst handen ontsmetten met desinfectie (staat klaar).

●     Meld je na binnenkomst bij de secretaris.

●     Kies een zitplaats en hou die gedurende de vergadering aan.

Alvast bedankt voor je medewerking.

Dan nog even dit. Ter voorbereiding op de ALV heb je o.a. een Q&A over de voorgenomen fusie gekregen. We hebben geen nieuwe vragen aan dit document toegevoegd. Onder deze link  vind je de Q&A.

Graag tot vrijdag 2 oktober. Het MFA is open vanaf 19.00 uur en de vergadering begint om 19.30 uur. Kom in verband met de Corona-maatregelen op tijd, om te drukke binnenkomsten te voorkomen.

volmacht AV Flash

 
VOG’s voor ons jeugdkaderterug

Zoals al jaren het gebruik is, worden ook dit seizoen VOG’s voor jeugdkader aangevraagd. Een Verklaring Omtrent Gedrag zien de verenigingen die onder SVArcen vallen als een verplichting om met jeugd te mogen werken. Onder deze link lees je daar meer over.

Jeugdkader voor wie een VOG wordt aangevraagd ontvangt daar binnenkort persoonlijk een mailtje over.

 

 
Welke spelregels gelden er vanaf 31 augustus 2020?terug

Welke spelregels gelden er vanaf 31 augustus 2020?

Buiten het Protocol Verantwoord sporten van de NOC*NSF zetten we een aantal belangrijke speltegels op een rijtje:

 

Verenigingen, scholen en andere sportaanbieders:

 • Het gebruik van kleedruimten en douches is weer mogelijk,
 • Jeugd tot 18 jaar zonder afstandsbeperking
 • Vanaf 18 jaar geldt de 1,5 meter afstand.

Dit betekent dat de kleedlokalen en douches door een beperkt aantal mensen gebruikt mogen worden

 • Ons advies voor verenigingen is om tijdens trainingen de leden sportklaar naar de accommodatie te laten komen en het schoeisel te wisselen in de zaal op de aangewezen plekken.
 •  Er worden meer toiletten in de locaties geopend, algemeen rekening houdend met de 1,5 meter afstand.
 • De accommodatie is niet toegankelijk voor toeschouwers en ouders/verzorgers.
 • Uitzondering hierbij is bij wedstrijden. Dan is de tribune weer geopend en ook hier geldt de 1,5 meter afstand vanaf 18 jaar.
 • Iedere vereniging of andere sportaanbieder wijst een corona verantwoordelijke aan die:
  • ter plekke aanwezig is tijdens het gebruik van de accommodatie;
  • aan de bezoeker vraagt of deze gezondheidsklachten heeft;
  • weet hoeveel personen waar en wanneer in de accommodatie aanwezig zijn;
  • er voor zorgt dat alle regels kenbaar gemaakt zijn;
  • er voor zorgt dat alle regels nageleefd worden.
 • De verengingen of andere sportaanbieders zijn verantwoordelijk om na de les schoon te maken cf. de werkwijze, beschreven in het desinfectieprotocol (zie bijlage). Dit geldt voor zowel de gebruikte materialen als alle contact en aanraakpunten in het gebouw.
 • De horeca kan weer worden gebruikt volgens het protocol van Koninklijke Horeca Nederland.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters vanaf 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

 

 

 
Datum kamp 2021terug

De datum voor het kamp 2021 is 28-29-30 mei 2021

 
Vacature Afdelingshoofd AV Flashterug

Vacature Afdelingshoofd AV Flash

Per aankomend seizoen 2020-2021

Zoals verschillende van jullie misschien wel weten, treed Dorine af als voorzitter van AVFlash in oktober 2020. 
Door de naderende samensmelting van diverse verenigingen in Arcen zal de functie van voorzitter komen te vervallen en noemen we het voortaan:

“Afdelingshoofd AVFlash”

Voorzitter “light”

Er blijft een secretariaat en een budgethouder ( penningmeester)en er is een technische commissie.
Daaronder hangen diverse andere commissies zoals de:
Activiteiten commissie
Kamp commissie
Toernooi commissie

Wat houdt deze functie in;
Je beheert de belangen van volleybalvereniging AVFlash
Je bent het eerste aanspreekpunt richting de omnivereniging
Je vindt het leuk om oplossingsgericht te denken
Affiniteit met volleybal is handig

Heeft iemand interesse in deze functie of wil je meer informatie stuur dan een mailtje aan 
voorzitter@avflash.nl