ingelaste Algemene Ledenvergadering van AV Flash.

Beste leden,
  
We nodigen jullie graag uit voor het bijwonen van de ingelaste 

Algemene Ledenvergadering van AV Flash.

Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 2 oktober, aanvang 19.30 uur, in het MFA. 
Ieder lid heeft toegang tot ledenvergaderingen van AV Flash. Jeugdleden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een wettelijke vertegenwoordiger. 

Na jaren van voorbereiding hebben vier verenigingen in Arcen het voornemen om in 2020 samen te gaan in Omnivereniging Arcen. Die vier zijn tennisvereniging TCA, verkenners Jong Arcen, voetbalvereniging DEV-Arcen en volleybalvereniging AV Flash. Doel van deze ALV is de instemming van de leden van iedere vereniging te krijgen om de fusie uit voeren.
 
 
De volledige uitnodiging vind je in de bijlage. Daarnaast zijn er nog een aantal andere documenten als bijlage toegevoegd (Volmacht, Q&A, Statuten en Voorstel tot fusie).
 
Wij hopen zoveel mogelijk leden op deze ALV te mogen ontvangen, dus graag tot dan.
 

Namens het bestuur van AV Flash,


Dorine de Zeeuw,        Jacqueline Siemes,     Ingrid Kaiser,
Voorzitter                       Secretaris                 Penningmeester
 

Uitnodiging ALV

Statuten

QA_Omnivereniging

VOLMACHT_Flash

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.