Uitspraak dames 3 tegen D5 Peelush op 28 oktober jl.

December 2017

Geachte Leden,

Wat een ieder zich misschien nog kan herinneren is dat er enkele weken geleden een straf is uitgedeeld door onze scheidsrechter Danielle Kaiser, bij de wedstrijd van D3 AV Flash tegen D5 Peelush op 28 oktober jl.

De strafcommissie heeft het volgende opgelegd:

*De aangeklaagde zich herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan beledigend gedrag door zich meermalen negatief uit te laten over de beslissingen van de scheidsrechter en opmerkingen te maken waaruit duidelijk blijkt dat zij geen respect voor de desbetreffende scheidsrechter had.

*Aangeklaagde zich voorts schuldig heeft gemaakt aan het niet opvolgen van beslissingen van de scheidsrechter en daarmee het belang van de volleybalsport heeft geschaad.

*er geen verzwarende of verzachtende omstandigheden waren.

Stelt op grond van het bovenstaande daarom voor:

Aangeklaagde een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd, alsmede een voorwaardelijke geldboete met een proeftijd van 24 maanden op te leggen.

Laat dit incident een leerproces voor ons allen zijn, weet dat wanneer je op die stoel zit, je ook daadwerkelijk correct en volgens de regels kunt handelen. Waarbij je gesteund word door AV Flash en de NEVOBO.

Meld deze incidenten duidelijk op het DWF en direct melding aan het bestuur van Flash.

Danielle Kaiser nogmaals veel dank voor je oprechte spelhandelingen en veel dank voor onze opleiders in dit hele traject.

Het Bestuur

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.